Allmänna villkor Nordisk Stöldmärkning AB

Allmänna villkor för beställningar som sker online på www.stoldmarkning.se

Bolagsinformation

Nordisk Stöldmärkning AB
Organisationsnummer: 556388-1530
Telefon: 0739 466365
Adress: Box 1058, 181 21 Lidingö

1. ALLMÄNT

Dessa Allmänna Villkor gäller för samtliga beställningar som görs av kunden (“Kunden” eller “dig”) när Kunden beställer Nordisk Stöldmärknings-produkter via stoldmarkning.se. För beställningar som görs via www.stoldmarkning.se ingår vi endast avtal på svenska. Genom att göra en beställning av Nordisk Stöldmärknings-produkter ingår du avtal med Nordisk Stöldmärkning. 1.2 Genom att göra en beställning anses du även bekräfta att du är

(a) 18 år eller äldre och inte står under förmyndarskap; och
(b) bosatt i Sverige.

Vi levererar endast inom Sverige. 1.3 Nordisk Stöldmärkning förbehåller sig rätten att, från tid till annan, ändra dessa Allmänna Villkor utan att på förhand meddela dig som Kund om förändringarna ifråga. De Allmänna Villkor som finns publicerade på www.stoldmarkning.se vid den tidpunkt då du gör din beställning kommer dock att gälla avseende din beställning av Produkter. Om de Allmänna Villkoren har förändrats efter det att du har lagt din beställning gäller de Allmänna Villkor som var publicerade vid tidpunkten för din beställning för samtliga ärenden avseende din beställning, dvs. såväl för köp- och eventuell returprocess.

2. BESTÄLLNING OCH INGÅENDE AV AVTAL AVSEENDE PRODUKTER

Genom att klicka på ”Bekräfta” i det sista beställningssteget, uppkommer en bindande beställning och du åtar dig därmed att köpa de Produkter som finns i din varukorg. När du har bekräftat din beställning, kommer vi att skicka en orderbekräftelse av din beställning via e-post. Ett bindande avtal anses ingånget när du mottar orderbekräftelsen.

3. PRISER, LEVERANSKOSTNADER

De priser som visas vid tidpunkten för din beställning gäller för ditt köp. Priserna anges i svenska kronor (SEK) och är exklusive mervärdesskatt (moms).