Vad är säkerhetsetiketter

Etiketter med specifika egenskaper som förbättrar säkerheten i verksamheten.

Det finns 3 produkter.

Visar 1-3 av 3 objekt

Aktiva filter

Säkerhetsetiketter är en etikett som bär på speciella egenskaper. Det kan vara datorsäkerhet med stöldmärkningsetiketter för att förhindra stölder eller etiketter för plombering av varor. Säkerheten på ett företag styrs av framförhållning, vad gör vi för att förhindra stölder, eller hur säkerställer vi att returer inte är öppnade vid e-handel.

Säkerhetsetiketter som stöldskyddsmärkning

Stöldmärkning av datorer bidrar till hög säkerhet på företaget, etiketten vulkaniseras fast med medföljande lim och går ej att plocka den utan åverkan. Stöldmärkningen avskräcker tjuven och ger en spårbarhet till ägaren av de märkta föremålen. Dessa säkerhetsetiketter har funnits på marknaden sedan 1990-talet och förbättrats efter dagens nya material som plaster och metallegeringar.

Säkerhetsetiketter som plombering av varor, teknik och förpackningar

Efterfrågan av plomberingsetiketter ökar och ger hög säkerhet inom många områden, till exempel inom e-handel, förpackningar och teknik. Etiketten brister vid öppnandet och går ej att återförsluta igen, därmed syns det tydligt om plomberingen är bruten. Vi har utvecklat en serie effektiva säkerhetsetiketter för plombering som uppfyller dagens högt ställda krav.

Idamex säkerhetsprodukter

I vårt övriga sortiment ingår även inventarieetiketter, streckkodsetiketter, QR-etiketter och laminerade etiketter som ofta också benämns som säkerhetsetiketter.