Skapa trygghet med stöldmärkning

Visst blir vi glada när ett förlorat föremål återlämnas tack vare stöldskyddsmärkning!

Det finns 5 produkter.

Visar 1-5 av 5 objekt

Aktiva filter

Att märka upp datorer, mobiler och andra inventarier med permanenta stöldmärknings brickor anses som ett effektivt sätt att synliggöra för tjuven att föremålen är stöldskyddsmärkta och därmed förhindra stölder av värdefull egendom. Det finns olika sätt att skapa trygghet, fastlåsning av stöldbegärlig utrustning är inte alltid realistiskt. Stöldmärkningen har många fördelar, den är synlig och avskräckande, tjuven får svårare att sälja de stulna föremålen och upphittade saker kan spåras tillbaka till er.

Föremål som saknar stöldskyddsmärkning är lättare att sälja vidare

För den säkerhetsansvarige på ett företag är nog den första uppgiften att inventera och stöldmärka alla datorer, verktyg och övriga inventarier av värde. Allt med ett inköpsvärde högra än 1500 kronor bör stöldmärkas! Stöldmärkningsetiketter med ett inventarienummer eller streckkod till datorer, IT och mobiler. Till verktyg rekommenderas brännmärkning som ger en bestående stöldmärkning som ej går att utplåna utan åverkan på det märkta föremålet. Tänk på att det oftast är svårt att bevisa vem som är ägaren till ett stulet föremål, samtidigt som polisen får svårt att återlämna det till rätt företag. En annan aspekt är sårbarheten i dagens mobila samhälle, en stulen eller borttappad dator kan ställa till stora problem i företagets verksamhet. Våra stöldmärkningssystem är lätta att applicera på alla inventarier och dessutom till en låg kostnad per stöldmärkt föremål. 

Skapa trygghet med stöldmärkning

Verktyg ute på arbetsplatser är hett eftertraktat av tjuvar, ett ständigt återkommande problem är dessa stölder i bilar, på byggen, containrar och övriga lokaler. Att få till en stöldmärkning som går in på djupet är att föredra, vanligtvis företagets namn eller logo, det brukar avskräcka tjuven. Brännstämplar med egen text och logo går att beställa här.

Vi levererar brännstämplar till nästan alla större byggföretag i Sverige. Läs mer om stöldskydd till verktyg